پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (RAAS)

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است.

روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز ۰ ۱ ۲ ۳ ۴

البته این شیوه نمره گذاری در سوالات شماره ۱، ۸، ۱۷، ۵، ۱۶، ۱۸، معکوس شده و به صورت زیر در می آید:

گزینه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

 روش اجرا: اجرای پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (RAAS) می تواند به صورت فردی، یاگروهی صورت گیرد، دستورالعمل اجرا در پرسشنامه ای که به آزمودنی داده می شود آمده است.

بدیهی است آزمون بایستی در محیطی آرام و همراه با سایر شرایط لازم برای اجرای پرسشنامه که آرامش آزمودنی را ایجاد نماید اجرا شود. مشخصات فردی آزمودنی توسط خود آزمودنی در بالای پاسخنامه درج می شود.

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال دارای سه زیرمقیاس بوده که سوالات مربوط به هر زیرمقیاس در جدول زیر ارائه گردیده است:

زیرمقیاس سوالات مربوطه
دلبستگی ایمن ۶، ۱، ۸، ۱۳، ۱۲، ۱۷
دلبستگی اجتنابی ۵، ۲، ۱۶، ۱۴، ۷، ۱۸
دلبستگی دو سوگرا/اضطرابی ۴، ۳، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

– وابستگی (D): میزانی راکه آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند به این صورت کهآیا در مواقع لزوم قابل دسترسی اند، اندازه گیری می کند.

– نزدیک بودن (C): میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند

.- اضطراب (A): ترس از داشتن رابطه را می سنجد

زیر مقیاس اضطراب (A) با دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن (C) یک بعد دو قطبی است که اساسا‌ً توصیف های ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد (فنی ونوللر، ۱۹۹۶). بنابراین نزدیک بودن (C) در تطابق با دلبستگی ایمن می باشد و زیر مقیاس وابستگی (D) را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد. مدت اجرای پرسشنامه کولینز و رید (RAAS) براساس زمینه یابی انجام شده ۱۰ دقیقه در نظر گرفته شده است (به نقل ازپاکدامن،۱۳۸۰).

دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

دانلود

با ما در روان راهنما همراه باشید


صفحه اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ، آزمونهای روانی ، تست و مقیاس


توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *