کتاب دلبستگی و فقدان جلد سوم: فقدان ، ناراحتی و افسردگی ، جان بالبی

کتاب دلبستگی و فقدان جلد سوم: فقدان ، ناراحتی و افسردگی ، جان بالبی

Attachment and loss VOLUME III: LOSS SADNESS AND DEPRESSION by john Bowlby

his is the third and final volume of a work that explores the implications for the psychology and psychopathology of personality of the ways in which young children respond to a temporary or permanent loss of mother-figure. The circumstances in which the enquiry was launched are described in the prefaces to the earlier volumes. The overall strategy, which entails approaching the classic problems of psychoanalysis prospectively, is presented in the first chapter of the first volume. It can be summarized as follows–the primary data are observations of how young children behave in defined situations; in the light of these data an attempt is made to describe certain early phases of personality functioning and, from them, to extrapolate forwards. In particular the aim is to describe certain patterns of response that occur regularly in early childhood and, thence, to trace out how similar patterns of response are to be discerned in the later functioning of the personality

 

کتاب دلبستگی و فقدان جلد سوم: فقدان ، ناراحتی و افسردگی

مطالب مرتبط

کتاب دلبستگی و فقدان جلد اول

کتاب دلبستگی و فقدان جلد دوم

 

مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی

بالبی، مادر و نوزاد را به عنوان دو عنصر شرکت کننده در یک نظام تعاملی خودگردانی و دوطرفه درنظر گرفت. به نظر او نظام دلبستگی دستگاهی تنظیم کننده است که در آن کودک با نظام مراقبت کننده کامل در والد تعامل برقرار می‌کند.دلبستگی بین مادر و کودک با رابطه والد- کودک به عنوان یک کل تفاوت دارد. زیرا در رابطه کلی والد- کودک «دلبستگی» به عنوان یک قسمت از نظام پیچیده‌ای که موارد دیگری مثل آموزش و بازی را نیز شامل می‌شود درنظر گرفته می‌شود.

bookh این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *