صحبت با نوجوانان درباره پیشگیری از مصرف مواد

صحبت با نوجوانان درباره پیشگیری از مصرف مواد : راهنمای والدین برای پیشگیری

صحبت با نوجوانان درباره پیشگیری از مصرف مواد

صحبت با نوجوانان درباره پیشگیری از مصرف مواد : در اوایل دوره نوجوانی، سازگاری با دوستان, نقش مهم و کنترل کنند های دارد. از بعضی جهات، شروع بلوغ مانند تولد دوباره است. بچه ها در این سن می خواهند و باید گذشته را پشت سر گذارده و هویت منحصر به فرد خود را بیابند. به این معنی که دوستی های قدیمی را پشت سر می گذارند. در این هنگام, روش تصمیم گیری و حل مساله ای که فرا گرفته اند, می تواند کار آمد و کمک کننده باشد، ولی تصمیمات جدیدی که اتخاذ خواهند کرد براساس اطلاعات و اهداف جدید خواهد بود.

نوجوانان در این سن می توانند درگیر مسایل انتزاعی شوند و به آینده فکر کنند. آنها متوجه می شوند که هر رفتار, دارای پیامد ویژه ای است و می دانند چگونه رفتارآنها روی دیگران اثر خواهد گذاشت. گاهی اوقات آنها خودانگاره لغزنده ای پیدا می کنند و مطمئن نیستند به اندازه کافی رشد و تحول یافته اند یا خیر، اغلب با بزرگ سالان درگیر می شوند و حتی مطمئن نیستند که می توانند به خود اعتماد و اتکا کنند و تمایل دارند خود را خوب نبینند. در این هنگام حمایت عاطفی قوی و داشتن یک الگوی خوب از رفتار بزرگ سالان بسیار پراهمیت است.

نوجوانان معمولا مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی را از سالهای اول دبیرستان شروع می کنند . مطمئن شوید بحث های خانوادگی درباره موادمخدر و مشروبات الکلی, تاکید بر عوارض پیامدهای سریع و ناخوشایند مصرف آنها داشته است. به دلیل اینکه دانش آموزان سال های اول دبیرستان به وضعیت ظاهری خود اهمیت می دهند، بهتر است در روبه رو شدن با آنها برای اثر بخشی مناس بتر، به جای گفتن اینکه مصرف سیگار سبب سرطان حنجره و بیماری قلبی در سیگار یها می شود، درباره تنفس بد، خرابی و سیاه شدن دندان ها و انگشتان و سوخته شدن لباس صحبت کنید و بد شدن وضعیت ظاهری را مورد تاکید قرار دهید.

صحبت با نوجوانان درباره پیشگیری از مصرف مواد

بسیاری از نوجوانان موادمصرف می کنند, زیرا دوست صمیمی آنها موادمصرف می کند. سهم عمده تلاش های پیشگیرانه شما در این سنین باید صرف تقویت و تشویق انگیزه نوجوان در اجتناب از مصرف موادمخدر و الکل شود. در اینجا به چند قدم مهم در صحبت با نوجوانان اشاره می شود:

􀂙 تاثیر قدرتمند هم سالان را به وسیله تاثیر والدین خنثی کنید.

انتظارات قوانین عدم مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی را تقویت کنید، تا فرزند شما صریحا متوجه شود مصرف هرگونه ماده مخدر و مشروبات الکلی غیرقابل قبول و غیرقانونی است. نوجوانان ممکن است بحث نمایند »همه مردم مواد یا مشروب مصرف می کنند « و هیچ مشکلی هم برای آنها پیش نیامده است. فرزند خود را مطلع کنید که » همه مردم چنین کاری نمی کنند « و این مساله تحت هر شرایطی غیر قانونی است. تاکید کنید تا چه حد عوارض مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی غیرقابل پی شبینی است و اگرچه بعضی از مصرف کنندگان مواد به ظاهر سلامت بوده و رفتاری معمولی دارند ولی مصرف مواد بی نهایت خطرناک است و مدتی طول نخواهد کشید که زندگی آنها را درجهت تباهی دگرگون سازد.

􀂙 دوستان فرزند خود و والدین آنها را بشناسید. دوستان فرزند خود را ملاقات کنید. مکررا آنها را به منزل خود دعوت کنید. با والدین دوستان فرزند خود، انتظارات رفتاری را در میان بگذارید. با سایروالدین همکاری کنید و قوانینی درباره منع رفت وآمد دیروقت، اجازه شرکت در مهمان یها و سایر فعالیت های اجتماعی وضع کنید. محل هایی که فرزند شما به آنجا رفت و آمد می کند را شناسایی کنید.

اگر فرزند شما منزل دوست خودش است، مطمئن شوید او و خانواده او را می شناسید. اگر فرزند شما به سینما رفته، بدانید کدام فیلم و کدام سینما رفته است. تغییر برنامه در لحظات آخر نظیر ملاقات یک دوست جدید یا رفتن به سینمای دیگر مجاز نیست و باید از قبل با والدین هماهنگ شود.

مطلب مرتبط با صحبت با نوجوانان را در روان راهنما ببینید : پکیج آموزش جراتمندی و نه گفتن به کودکان

صحبت با نوجوانان :در پایان کلاس اول دبیرستان فرزند شما باید:

 • ویژگی ها و طبیعت شیمیایی موادمخدر را بشناسد.
 • فیزیولوژی اثرات موادمخدر و مشروبات الکلی بر سیستمهای گردش خون، تنفس، اعصاب و تولید مثل را بداند.
 • مراحل وابستگی شیمیایی و غیرقابل پیش بینی بودن آن از فردی به فرد دیگر را درک کرده باشد.
 • تاثیرات مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی روی فعالیت هایی که نیازمند هماهنگی حرکتی هستند، مانند رانندگی یا یک فعالیت ورزشی را بشناسد.
 • تاریخچه خانوادگی را بررسی کند به ویژه اگر سابقه اعتیاد به موادمخدر یا الکل، مشکلاتی را پدید آورده باشد.

اقداماتی که برای صحبت با نوجوانان درباره پیشگیری از مصرف مواد :

􀂙 نحوه روش های » نه « گفتن را با فرزند خود تمرین کنید. به فرزند خود بیاموزید موقعیت های مشکل آفرین را شناسایی کند مانند بودن در منزلی که بزرگتری در آن حضور ندارد و نوجوانان سرگرم مصرف سیگار یا مشروبات الکلی یا موادمخدر هستند. صحنه هایی از موقعیت های مختلف بازسازی کنید که درآن, دوستان فرزند شما از فرزند شما می خواهند کمی موادمخدر یا مشروبات الکلی را امتحان کند و فرزند شما باید براساس آموخته های خود نحوه » نه « گفتن را تمرین کند. موقعیت های مختلفی را شبیه سازی کنید تا مطمئن شوید فرزند شما نحوه » نه « گفتن را میداند.

􀂙 به فرزند خود کمک کنید تا با اطمینان از داشتن ظاهر خوب و آراسته و احساس سلامتی، خود انگاره مثبتی را درخود گسترش دهد. علاوه بر اینکه تغذیه مناسب و کاملی برای او فراهم م یآورید، سعی کنید خرت و پرت های خوراکی جذاب را نیز تهیه نمایید.

􀂙 به گذران اوقات خصوصی با فرزند خود و صحبت راجع به چیزهایی که در زندگی او اهمیت دارد, ادامه دهید. فرزند شما از بلوغ جنسی می ترسد و از اینکه ممکن است مانند دوستان خود رشد نکند, نگران است. به علاوه, شروع دوره دبیرستان از نظر او یک مشکل واقعی است، دراین هنگام توجه و نگرانی شما بیش از پیش مورد نیاز است.

􀂙 به طور دوره ای, قوانین خانه را مرور و متناسب با موقعیت, آنها را تکمیل کنید. نقش فرزندان را در اجرای این قوانین گوشزد کنید و مسوولیت های آنها را در کار روزانه، تکالیف خانه، محدودیت زمان تماشای تلویزیون، محدودیت رفت و آمد در مدرسه و در شب های تعطیل مورد تاکید قرار دهید. در مورد این سوالات با فرزند خود گفتگو کنید. آیا قوانین وضع شده منصفانه و پیامدهای آن قابل قبول است؟ آیا زمان آن رسیده تا تکالیف جدیدی وضع شود؟ آیا نیاز به کاهش یا تغییر بعضی تکالیف به خاطر اضافه شدن تکالیف مدرسه و فعالی تهای بعد از مدرسه هست؟ آیا لازم است محدودیت رفت و آمد تنظیم شود؟

􀂙 درباره دوستی با فرزند خود صحبت کنید. خاطرنشان سازید که دوستان واقعی هی چگاه از یکدیگر تقاضای انجام کاری که م یدانند برای آنها، دوستان یا خانواده آنها مضر و خطرناک است، نمیکنند.

􀂙 فعالیت های کنترل شده ای را درخانه برای فرزند خود ترتیب دهید که منعکس کننده قانون عدم مصرف موادمخدر یا الکل باشد. برای مثال از دوستان فرزند خود دعوت کنید برای دیدن مسابقه فوتبال یا برنامه تلویزیونی مورد علاقه به صرف عصرانه یا شام سرد به منزل شما بیایند.

صحبت با نوجوانان کلاس دوم تا چهارم دبیرستان

دانش آموزان دبیرستانی, آینده مدارند و می توانند درگیر تفکرات انتزاعی شوند. آنها درک واقع بینانه ای از بزرگ سالان دارند. جوانان تمایل به بحث راجع به نگرانی ها و روش حل مساله و تصمیم گیری خود با بزرگ سالان دارند.

شما برای کمک به آنها در این سن باید فرصت های بسیار زیادی را برای آنها فراهم آورید. جوانان دراین سنین, گروه مدارتر می شوند و تعلق به گروه، بیشتر رفتار و عملکرد آنها را برمی انگیزاند. در طی این دوران, جوانان دید خود را گسترش داده و علاقه مند به بهزیستی دیگران می شوند.

صحبت با نوجوانان : درپایان دوران دبیرستان فرزند شما باید موارد ذیل را کاملا بشناسد:

 • تاثیرات فوری و طولانی مدت جسمانی انواع موادمخدر
 • احتمال وجود خطر مرگ در اثر مصرف موادمخدر ترکیب شده
 • ارتباط مصرف موادمخدر با سایر بیماری ها و معلولیت ها
 • تاثیر الکل و سایر موادمخدر بر روی جنین در دوران بارداری
 • این واقعیت که مصرف مواد یک جنایت بدون قربانی نیست.
 • تاثیرات وپیامدهای احتمالی کار با دستگاه های خطرناک هنگام مصرف موادمخدر یا الکل
 • اثرات مصرف موادمخدر بر اجتماع
 • مراکز و منابع مداخله کننده موجود در جامعه.

شما می توانید دراین سنین روی تاثیرات بالقوه طولانی مدت موادمخدر یا الکل تاکید کنید؛ نظیر » مواد مخدر شانس و فرصت موفقیت در نوجوانی را می گیرد، فرصت هایی مانند ورود به دانشگاه، پذیرش در آزمون های شغلی مختلف و کسب شغل مورد علاقه. دوره نوجوانی موفق می تواند به عنوان یک مدل خوب، نقش تاثیر گذاری بر خواهران یا برادران کوچکتر داشته باشد .« با توجه به اینکه جوانان, علاقه مند به حفظ استقلال خود هستند, باید آنها را درگیر با خانواده و فعالیتهای خانوادگی کرد زیرا این مساله امر مهمی است. آنها هنگام صرف غذا باید به سایر اعضای خانواده ملحق شوند، درهنگام گذراندن تعطیلات همراه آنها باشند و به عنوان بخشی از خانوده باقی بمانند.

اقداماتی که برای صحبت با نوجوانان درباره پیشگیری از مصرف مواد پیشنهاد می شود:

􀂙 بحث با جوان درباره موادمخدر و مشروبات الکلی را ادامه دهید.

فرصتی را فراهم آورید تا دوستان یا افرادی که مصر فکننده موادمخدر هستند را بشناسند. درباره اینکه چگونه مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی، زندگی را تهدید می کند و فرصت های مناسب آینده را تباه م یکند صحبت کنید.

􀂙 راهکارهایی طراحی کنید تا ساعاتی که مشغول کار هستید و امکان نظارت و کنترل فرزند خود را ندارید, محدود کنید. تحقیقات نشان داده که صبح ها، هنگام ناهار یا ساعت ۳ تا ۶ بعداز ظهر، اوقاتی هستند که احتمال مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی بیشتر است.

􀂙 جوان خود را تشویق کنید در جمعی تها، تشکل ها و گروه های پیشگیری از مصرف موادمخدر عضو شود و آموز شهای مختلفی را در خصوص موادمخدر ببیند.

􀂙 جوان را ترغیب کنید در باشگاه ورزشی، گرو ههای هنری، آموزش صنایع دستی و گروه هایی که فعالیت مذهبی انجام م یدهند, عضو شود. هر قدر فرزند شما سرگرم فعالیت های سالم بیشتری باشد احتمال کمتری دارد که بر اثرکم حوصلگی به سراغ موادمخدر یا مشروبات الکلی برود.

􀂙 در هنگام تعطیلی مدارس یا ایام تعطیلی طولانی، فعالیت های هیجان آور بدون مصرف موادمخدر را ترتیب دهید که برای جوانان جذابیت داشته باشد.

مطمئن شوید جوان شما از آخرین اطلاعات راجع به موادمخدر یا مشروبات الکلی و اثرات آن آگاه است. سعی کنید از جدیدترین موادمخدری که مصرف آن رواج یافته مطلع باشید و خصوصیات و تاثیرات آن را بشناسید.

􀂙 با سایر والدین همکاری کنید تا مطمئن شوید مهمانی ها و سایر رویدادهای اجتماعی که فرزند شما در آن شرکت می کند, عاری از موادمخدر و مشروبات الکلی است. می توانید از والدین صاحب مهمانی یا مسوول رویداد اجتماعی بخواهید مسوولیت نظارت و منزه نگاه داشتن آن مکان را از موادمخدر یا مشروبات الکلی بر عهده گیرد.

􀂙 با جمعیتها، تشکل ها، نهادها و سازمانهایی که علیه موادمخدر فعالیت دارند, همکاری کنید و طرح ها و فعالیت های تفریحی عاری از موادمخدر یا مشروبات الکلی را ترتیب دهید: نظیر کوهنوردی , اردو، فوتبال نیمه شب و سایر ورزش ها.

􀂙 درباره آینده با فرزند خود صحبت کنید. انتظارات خود را مطرح کنید و بلند پروازی های جوان خود را روشن سازید. درباره علایق شغلی و حرف های فرزندانتان سوال کنید و سعی کنید در این خصوص اطلاعات کافی برای آنها فراهم کنید. شما می توانید حق انتخاب های شغلی و تحصیلی مختلفی را پیشنهاد کنید.

جوانان به دلایل مختلفی موادمخدر مصرف می کنند و آن بستگی به نحوه احساسات جوان درباره خودش، نحوه پذیرفته شدن و رفتار در میان دیگران و نحوه زندگی دارد. هیچ عامل واحدی نمی تواند تعیین کند چه کسی مصرف کننده موادمخدر میشود و چه کسی نمی شود ولی چند پیش بینی کننده وجود دارد که شامل موارد زیر است:

 • تحصیلات کم یا عملکرد تحصیلی ضعیف
 • رفتار پرخاشگرانه و خشونت
 • تاثیر پذیری بیش از اندازه از هم سالان
 • عدم حمایت والدین و استفاده از راهنمایی آنان
 • مشکلات رفتاری در دوران کودکی.

گوش به زنگ بودن نسبت به علایم مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی, مستلزم داشتن گوشی حساس و چشمی تیزبین است. گاهی اوقات تمییز بین رفتار بهنجار نوجوانان و رفتاری که در اثر مصرف موادمخدر باشد, سخت است.

ممکن است تغییراتی که طولانی مدت است و بیش از چند روز به طول می انجامد, علامت مصرف مواد باشد.


با مجموعه پکیج های آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با روان راهنما همراه باشید


صحبت با نوجوانان : موارد ذیل را بررسی کنید:

 • آیا فرزند شما گوشه گیر، خسته و نسبت به بهداشت شخصی خود بی ملاحظه شده است؟
 • آیا فرزند شما رفتار خصومت آمیز را شروع کرده و روحیه همکاری را از دست داده است؟
 • آیا رابطه فرزند شما با سایر اعضای خانواده کاهش یافته است؟
 • آیا فرزند شما دوستان قدیمی خود را ترک کرده است؟
 • آیا فرزند شما دچار افت تحصیلی شده و در مدرسه غیبت می کند؟
 • آیا فرزند شما به سرگرمی، ورزش و سایر فعالیت های مطلوب, بی علاقه شده است؟
 • آیا الگوی خواب و تغذیه فرزند شما تغییر کرده است؟

پاسخ مثبت به هر یک از این سوالات میتواند نشان دهنده مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی باشد. هرچند این علایم می تواند مربوط به فرزندی که مواد مصرف نم یکند ولی دارای مشکلات دیگری در مدرسه یا خانواده است, باشد. اگر در این زمینه تردید دارید م یتوانید از یک مشاور اعتیاد کمک بگیرید. می توانید برای اطمینان از عدم حضور مشکلات جسمانی یا بیماری، فرزند خود را برای یک معاینه نزد پزشک ببرید.

نسبت به علایم مصرف و وسایل مصرف, گوش به زنگ باشید. نسبت به وسایل معمولی که در محل زندگی فرزند پیدا م شود, کنجکاوی نشان دهید.

وسایلی نظیر لوله، کاغذ لوله شده، قوطی دارو، قطره چشم، گاز پیکنیکی، سیخ یا میله ای که سیاه شده باشد و فندک بزرگ و شیشه های مربای خالی که درب آن سوراخ شده است, می توانند علامت مصرف موادمخدر توسط فرزند شما باشند.

هنگامی که جوانان یا نوجوانان برای مدتی موادمخدر مصرف کنند، علایم مصرف و وابستگی به طور واضح مشخص م یشود. حتی در این هنگام نیز تعدادی از والدین, مشکل را انکار می کنند و نمی توانند با این مساله که فرزند آنها دارای مشکل است روبرو شوند.خشم، احساس گناه, شکست و پرخاشگری, متداول ترین واکنش والدین است.

اگر فرزند شما موادمخدر مصرف می کند، بسیار مهم است که خود را به خاطر این مشکل سرزنش نکنید و از هرگونه کمک برای توقف مصرف استقبال کنید. هر چه زودتر مشکل مصرف موادمخدر کشف و برای درمان آن اقدام شود, احتمال موفقیت در قطع کامل آن بیشتر است.

صحبت با نوجوانان درباره پیشگیری از مصرف مواد

اول؛ با فرزندی که تحت تاثیر مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی است ( نشئه یا مست است ) برخورد نکنید، منتظر بمانید تا اثر مواد از بین برود.

سپس به آرامی درباره سوءظن خود نسبت به مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی با وی صحبت کنید. اگر لازم شد از سایر اعضای خانواده کمک بگیرید.

دوم؛ هرگونه تصمیمی که خانواده برای عدم رعایت قوانین حاکم برخانه و خانواده گرفته است را عملی کنید. سست نشوید زیرا جوانان قول می دهند دیگر این عمل را تکرار نکنند.

بسیاری از جوانان درباره مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی, دروغ می گویند. اگر فکر می کنید فرزند شما صادق نیست و شواهد, قویا دلالت بر مصرف موادمخدر یا مشروب می کند، می توانید از یک متخصص یا مشاور با تجربه در زمینه اعتیاد بخواهید برای اطمینان شما نظر دهد.

اگر فرزند شما الگوی مصرف مواد را گسترش داد و یا درگیر مصرف شدید موادمخدر شد، باید مداخله و اقدام کنید. اگر در منطقه محل زندگی خود برنامه یا مراکز درمان و بهبودی مصرف موادمخدری را نمیشناسید، با پزشک، بیمارستان یا مراکز مشاوره تماس بگیرید. معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور نیز می تواند شما را به مراکز درمان خود راهنمایی کند.

والدینی که قبلا فرزندان آنها چنین مشکلی داشتند نیز می توانند اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهند.

والدین، مدارس، دانش آموزان وسایر جمعیت ها و نهادها باید به یکدیگر ملحق شده و پیام صریح و قاطع » مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی قابل تحمل نخواهد بود « را اعلام کنند.

صحبت با نوجوانان درباره پیشگیری از مصرف مواد

توجه : لینک دانلود فایلها بلافاصله پس از خرید ظاهر میشود و به ایمیل شما هم ارسال میشود(پوشه هرزنامه یا spam را چک کنید). در صورتی که پس از خرید با مشکل دانلود در مرورگر گوگل کروم مواجه شدید از این راهنما استفاده کنید. ترجیحا از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید (پسورد فایلها: ۱۳۵۷ و یا www.ravanrahnama.ir) ravanrahnama این مجموعه را ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *