دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست – ویراست ششم

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست

  The 6th edition of Theories of  Personality – Feist

 

فصل های این کتاب

Part I: lntroduction
Chapter 1 : Introduction to Personality Theory
Part 11: Psychodynamic Theories
Chapter 2: Freud: Psychoanalysis
Chapter 3: Adler: Individual Psychology
Chapter 4: Jung: Analytical Psychology
Chapter 5: Klein: Object Relations Theory
Chapter 6: Homey: Psychoanalytic Social Theory
Chapter 7: Fromm: Humanistic Psychoanalysis
Chapter 8: Sullivan: Interpersonal Theory
Chapter 9: Erikson: Post-Freudian Theory
Part 111: Humanistic/Existential Theories
Chapter 10: Maslow: Holistic-Dynamic Theory
Chapter 1 1 : Rogers: Person-Centered Theory
Chapter 12: May: Existential Psychology
Part IV: Dispositional Theories
Chapter 13: Allport: Psychology of the Individual
Chapter 14: Eysenck, McCrae, and Costa’s Factor and Trait Theories
Part V: Learning Theories
Chapter 15: Skinner: Behavioral Analysis
Chapter 16: Bandura: Social Cognitive Theory
Chapter 17: Rotter and Mischel: Cognitive Social Leaming Theory
Chapter 18: Kelly: Psychology of Personal Constructs

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست

مطالب مرتبط با دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت فیست

دانلود رایگان کتاب نظریه های شخصیت شولتز – ویراست نهم

bookh ببینید bookh

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *